Tel:137-9114-2665
Jinan Chuancheng Electric Equipment Co.,Ltd
​产品分类​
产品中心
 • CH-20QJ型气管卷轴 (6.5x10)

  CH-20QJ型气管卷轴 (6.5x10)

  管径6.5x10mm

  0.00

  0.00

 • CH-15QJ型气管卷轴(8x12)

  CH-15QJ型气管卷轴(8x12)

  管径8x12mm

  0.00

  0.00

 • CH-10QJ型气管卷轴(10x14.5)

  CH-10QJ型气管卷轴(10x14.5)

  管径10x14.5mm

  0.00

  0.00

 • CH-C6001型气管卷轴(5x8)

  CH-C6001型气管卷轴(5x8)

  管径5x8mm

  0.00

  0.00

 • CH-EQ610型气管卷轴(6.5x10)

  CH-EQ610型气管卷轴(6.5x10)

  管径6.5x10mm

  0.00

  0.00

 • CH-EQ812型气管卷轴(8x12)

  CH-EQ812型气管卷轴(8x12)

  管径8x12mm

  0.00

  0.00

 • CH-EQ145型电缆卷轴(10x14.5)

  CH-EQ145型电缆卷轴(10x14.5)

  管径10x14.5mm

  0.00

  0.00

 • 定做管径12*16mm气管卷轴

  定做管径12*16mm气管卷轴

  管径12x16mm

  0.00

  0.00

 • 定做氧气乙炔双管卷轴

  定做氧气乙炔双管卷轴

  氧气乙炔双管卷轴

  0.00

  0.00

 • 3/8气管卷轴

  3/8气管卷轴

  3/8气管卷轴

  0.00

  0.00